Dyżur Pełnomocnika ds. programu Erasmus+ odbywa się w sali 310 (Collegium Politicum) w poniedziałki (11:00 - 14).

Dyżur Koordyntora ds. Erasmus+ mgr Anity Budziszewskiej zostaje przełożony z dnia 15 kwietnia na 16 kwietnia (wtorek - godz. 14.00 - 15.30)

Aktualności

więcej

Dla studentów - studia

więcej

Dla pracowników - wykłady

więcej

Kontakt

więcej

Dla studentów / absolwentów - praktyki

więcej

Dla pracowników - szkolenia

więcej

Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych  priorytetów Wydziału.

Wydział posiada jedną z najszerzej rozwiniętych na Uniwersytecie Warszawskim współpracy w ramach programu ERASMUS +.  Jest to ponad 210 zawartych umów o wymianie studentów i pracowników z najlepszymi uczelniami z całej Europy w tym m.in

- University of Oxford

- University of Pantheon  Sorbonne

- University of Frie Berlin

- University of SciencePo Paris

- University of Heidelberg

- University of Helsinki

- University of Zurich

Wyjazdy

Rocznie na wymianę Erasmus + (studia i praktyki w państwach UE) wyjeżdża około 170 studentów,  oraz pracownicy: kadra naukowa (wykłady zagranicą) oraz administracja wydziału (szkolenia - podnoszenie kompetencji zawodowych).

Łącznie jest to ok. 60 wyjazdów  pracowników z Wydziału w każdym roku akademickim (zarówno kraje EU jak i Non – EU).

Przyjazdy

Rocznie na Wydziale studiuje około 200 studentów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus + (semestr lub cały rok). Wydział odwiedza każdego roku około 25 pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia dla studentów studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na Wydziale, jak i seminaria z pracownikami Wydziału.

Kontynuacją współpracy rozpoczętej w ramach programu ERASMUS+ sa wspólne inicjatywy pracowników z Wydziału oraz partnerów zagranicznych w postaci wspólnych publikacji, seminariów i warsztatów międzynarodowych, organizacji dłuższych pobytów badawczych ‘Visiting Professors’  a także wspólnie składanych grantów.

Wyróżnienia

Według prestiżowego rankingu Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) nauki polityczne i stosunki międzynarodowe prowadzone na Wydziale znalazły się w  rankingu kierunkowym wśród 101 - 150 najlepszych kierunków na świecie (!). W rankingu wzięto pod uwagę ponad 3000 uczelni z całego świata.

Procentowy udział wskaźników branych pod uwagę w przypadku rankingu kierunkowego dotyczącego nauk politycznych i stosunków międzynarodowych:

  • 50% – umiędzynarodowienie (organizacja konferencji międzynarodowych, wymiana międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych) i reputacja, opinie wśród międzynarodowej kadry akademickiej (na podstawie ankiet wśród badaczy z całego świata);
  • 30% – reputacja wśród pracodawców
  • 20% – wskaźnik cytowania w przeliczeniu na publikację i tzw. indeks Hirsha

Ranking QS jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów uczelni wyższych na świecie. Jest brany m.in. pod uwagę przy ocenianiu wniosków do projektów badawczych Unii Europejskiej (np. Horizon 2020). Ocenia uczelnie pod względem dziedzin naukowych, kierunków oraz całokształtu działalności. Zestawienia przygotowuje firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu zagranicą.