Rada Wydziału to kolegialny organ w którym zasiadają wszyscy samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciele pracowników niesamodzielnych, administracji, doktorantów i studentów.

 

Przewodniczący Rady Wydziału - Dziekan:

prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski

 

Prodziekani:

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa - Prodziekan ds. Studenckich

dr Daniel Przastek - Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju

dr Łukasz Zamęcki - Prodziekan ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

 

Profesorowie oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. Anioł Włodzimierz prof. dr hab.

2. Balcerowicz Bolesław prof. dr hab.

3. Bieleń Stanisław prof. dr hab.

4. Bodio Tadeusz prof. dr hab.

5. Borkowski Paweł dr hab.

6. Bógdał-Brzezińska Agnieszka dr hab.

7. Chwedoruk Rafał prof. UW dr hab.

8. Czaputowicz Jacek prof. dr hab.

9. Duszczyk Maciej dr hab.

10. Filipowicz Stanisław prof. dr hab.

11. Firlit-Fesnak Grażyna prof. UW dr hab.

12. Gardocki Sylwester dr. hab.

13. Garlicki Jan prof. dr hab.

14. Gawrycki Marcin prof. dr hab.

15. Grosse Tomasz prof. UW dr hab.

16. Haliżak Marian prof. dr hab.

17. Hut Paweł dr hab.

18. Itrich-Drabarek Jolanta prof. UW dr hab.

19. Jakubowski Wojciech prof. dr hab.

20. Jaroszewska Emilia dr hab.

21. Karwat Mirosław prof. dr hab.

22. Klementewicz Tadeusz prof. dr hab.

23. Kołodziejczyk Katarzyna dr hab.

24. Kownacki Tomasz dr hab.

25. Kozłowski Sebastian dr hab.

26. Księżopolski Mirosław prof. dr hab.

27. Kuźniar Roman prof. dr hab.

28. Leś Ewa, prof. dr hab.

29. Lizak Wiesław dr hab.

30 Łukaszewicz Adriana dr hab.

31. Łukowski Wojciech, prof. UW dr hab.

32. Malinowska Izabela prof. dr hab.

33. Marciniak Ewa dr hab.

34. Marczuk Karina dr hab.

35. Męcina Jacek prof. UW dr hab.

36. Michałowska Grażyna prof. dr hab.

37. Misiuk Andrzej prof. dr hab.

38. Nowak-Far Artur prof. dr. hab.

39. Pasztor Grażyna, prof. dr hab.

40. Pieliński Krzysztof prof. UW dr hab.

41. Popławski Dariusz prof. dr hab.

42. Rothert Agnieszka prof. UW dr hab.

43. Rydlewski Grzegorz prof. dr hab.

44. Rysińska Irena dr hab.

45. Rysz-Kowalczyk Barbara dr hab.

46. Siemiątkowski Zbigniew, dr hab.

47. Słomka Tomasz dr hab.

48. Spytek-Bandurska Grażyna dr hab.

49. Sroka Anna dr hab.

50. Stasiak-Jazukiewicz Ewa prof. dr hab.

51. Sułek Mirosław prof. dr hab. (urlop naukowy do 30.09.17)

52. Szarfenberg Ryszard prof. UW dr hab.

53. Szatur-Jaworska Barbara prof. UW dr hab.

54. Szczupaczyński Jerzy dr hab.

55. Szeptycki Andrzej, dr hab.

56. Szewior Krzysztof dr hab.

57. Szustek Anna dr hab.

58. Szylko-Skoczny Małgorzata prof. dr hab.

59. Szymanek Jarosław prof. UW dr hab.

60. Szymański Adam dr hab.

61. Tomaszewski Krzysztof dr hab.

62. Tymanowski Józef prof. UW dr hab.

63. Ulicka Grażyna prof. UW dr hab.

64. Uścińska Gertruda prof. dr hab.

65. Wawrzyk Piotr dr hab.

66. Wierzbicki Andrzej prof. UW dr hab.

67. Wierzchowska Anna dr hab.

68. Wojnicki Jacek prof. dr hab.

69. Wojtaszczyk Konstanty prof. dr hab.

70. Zając Justyna prof. UW dr hab.

71. Zajączkowski Jakub dr hab.

72. Zaleśny Jacek dr hab.

73. Załęski Piotr dr hab.

74. Zdaniuk Bartłomiej dr hab.

75. Zięba Ryszard prof. dr hab.

76. Ziółkowski Jacek dr hab.

77. Żołędowski Cezary prof. UW dr hab.

78. Żyro Tomasz prof. dr hab.

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

79. Bejma Agnieszka dr

80. Bieńczyk-Missala Agnieszka dr

81. Biskup Bartłomiej dr

82. Jas-Koziarkiewicz Marta dr

83. Jędrzejowska Karina, dr

84. Kaczmarek Bohdan dr

85. Kardaś Szymon, dr

86. Marcinkowska Paula dr

87. Materska-Sosnowska Anna dr

88. Mirska Andżelika dr

89. Oberda-Monkiewicz Anita dr

90. Otto Justyna dr

91. Pieliński Bartosz dr

92. Poboży Błażej dr

93. Theiss Maria dr

Przedstawiciele administracji Wydziału:

94. Dąbrowski Maciej mgr

95. Gołkowska Monika mgr

96. Mackiewicz Ewa mgr

97. Sikorska Bożena mgr

98. Warchocki Grzegorz mgr

Przedstawiciele doktorantów:

99. Rafał Więckiewicz (przewodniczący Samorządu Doktorantów)
100. Tomasz Matynia

Przedstawiciele studentów:

101. Krzysztof Modliński (przewodniczący ZSS IE)
102. Dominika Fajdek (IE)
103. Gabriela Smoleń (IE)
104. Nataliya Ting Yeh-Feng Tsen (IE)
105. Płatos Jarosław (przewodniczący ZSS INP)
106. Kaczmarska Katarzyna (INP)
107. Ołdakowski Marcin (INP)
108. Podgórski Radosław (INP)
109. Murawska Agata (INP)
110. Grądzka Aleksandra (INP)
111. Maciejewski Mikołaj (INP)
112. Obrycki Łukasz (INP)
113. Kowalska Agnieszka (przewodnicząca ZSS ISM)
114. Wysocka Aleksandra (ISM)
115. Sztyk Kamila (ISM)
116. Sukiennik Hanna (ISM)
117. Lewandowska Zuzanna (ISM)
118. Lawera Kacper (ISM)
119. Szymczak Kacper (ISM)
120. Żyłko Dominika (ISM)
121. Grudnicka Anna (przewodnicząca ZSS IPS)
122. Legin Maja (IPS)
123. Welfle Wiktor (IPS)
124. Witkowski Rafał (IPS)

Następne posiedzenie:

29 marca 2017 r.

Protokoły z posiedzeń

Posiedzenie Rady Wydziału z 25.01.2017: Protokoł RW z 25.01-2017

--

Posiedzenie Rady Wydziału z 21.12.2016: Protokoł RW z 21-12-2016

--

Posiedzenie Rady Wydziału z 30.11.2016: Protokoł RW z 30-11-2016

--

Posiedzenie Rady Wydziału z 26.10.2016: Protokoł RW z 26-10-2016

--

Posiedzenie Rady Wydziału z 27.09.2016: Protokoł RW z 27-09-2016