gazeta

Habilitacje w toku

 • dr Henryk Kromołowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kromołowskiego 8 marca  2019 r. – dr Henryk Kromołowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Beata Ziębińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Ziębińskiej 18 marca  2019 r. – dr Beata Ziębińska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Kamil Zajączkowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Kamila Zajączkowskiego 30 kwietnia  2019 r. – dr Kamil Zajączkowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Marko Babić
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marko Babicia 30 kwietnia  2019 r. – dr Marko Babić złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Hanna Schreiber
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber Wniosek Autoreferat 26 kwietnia  2019 r. – dr Hanna Schreiber  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Dorota Heidrich
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Heidrich Wniosek Autoreferat 29 kwietnia  2019 r. – dr Dorota Heidrich  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Magdalena Lesińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej Wniosek Autoreferat 27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Ewa Zieliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński Autoreferat Wniosek 4 marca  2019 r. – dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Vadym Zheltovskyy
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr.Vadyma Zheltovskyy Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Vadym Zheltovskyy złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o
 • Dr Maciej Hartliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Hartlińskiego Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Maciej Hartliński  złożył wniosek do
 • Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Mizerskiej-Wrotkowskiej Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3   Autoreferat Wniosek 27 marca  2019 r. – dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska  złożyła wniosek
 • Dr Władysław Bułhak
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Władysława Bułhaka Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Władysław Bułhak  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Bartłomiej Biskup
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Bartłomieja Biskupa Wniosek Autoreferat 24 kwietnia  2019 r. – dr Bartłomiej Biskup  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Łukasz Łotocki
  23 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Łotocki  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i
 • Dr Wojciech Lewandowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Lewandowskiego Wniosek Autoreferat 19 kwietnia  2019 r. – dr Wojciech Lewandowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Izolda Bokszczanin-Gołaś
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Izoldy Bokszczanin-Gołaś Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 17 kwietnia  2019 r. – dr Izolda Bokszczanin-Gołaś  złożyła wniosek do Centralnej Komisji
X