gazeta

Habilitacje w toku

 • dr Henryk Kromołowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kromołowskiego 8 marca  2019 r. – dr Henryk Kromołowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Beata Ziębińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Ziębińskiej 18 marca  2019 r. – dr Beata Ziębińska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Kamil Zajączkowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Kamila Zajączkowskiego 30 kwietnia  2019 r. – dr Kamil Zajączkowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Marko Babić
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marko Babicia 30 kwietnia  2019 r. – dr Marko Babić złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Hanna Schreiber
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber Wniosek Autoreferat 26 kwietnia  2019 r. – dr Hanna Schreiber  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Dorota Heidrich
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Heidrich Wniosek Autoreferat 29 kwietnia  2019 r. – dr Dorota Heidrich  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Magdalena Lesińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej Wniosek Autoreferat 27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Sławomir Czapnik
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Sławomira Czapnika Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Sławomir Czapnik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Ewa Zieliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński Autoreferat Wniosek 4 marca  2019 r. – dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Piotr Podemski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Podemskiego Autoreferat Wniosek 23 kwietnia  2019 r. – dr Piotr Podemski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Vadym Zheltovskyy
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Vadyma Zheltovskyy Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Vadym Zheltovskyy złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Bartosz Pieliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Bartosza Pielińskiego Autoreferat Wniosek 18 stycznia  2019 r. – dr Bartosz Pieliński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Zubrzyckiej-Czarneckiej Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Michał Brzeziński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Michała Brzezińskiego Wniosek Autoreferat 11 marca  2019 r. – dr Michał Brzeziński  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Maciej Hartliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Hartlińskiego Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Maciej Hartliński  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Olga Barburska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Olgi Barburskiej Autoreferat Wniosek 15 marca  2019 r. – dr Olga Barburska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Mizerskiej-Wrotkowskiej Autoreferat Wniosek 27 marca  2019 r. – dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marty Jas-Koziarkiewicz Autoreferat Wniosek 28 marca  2019 r. – dr Marta Jas-Koziarkiewicz  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Łukasz Zamęcki
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Zamęckiego autoreferat wniosek 15 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Zamęcki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Władysław Bułhak
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Władysława Bułhaka Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Władysław Bułhak  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Bartłomiej Biskup
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Bartłomieja Biskupa Wniosek Autoreferat 24 kwietnia  2019 r. – dr Bartłomiej Biskup  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Łukasz Łotocki
  23 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Łotocki  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i
 • Dr Wojciech Lewandowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Lewandowskiego Wniosek Autoreferat 19 kwietnia  2019 r. – dr Wojciech Lewandowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Izolda Bokszczanin-Gołaś
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Izoldy Bokszczanin-Gołaś 17 kwietnia  2019 r. – dr Izolda Bokszczanin-Gołaś  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
X