gazeta

Habilitacje w toku

 • dr Henryk Kromołowski
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kromołowskiego 8 marca  2019 r. – dr Henryk Kromołowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Beata Ziębińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Ziębińskiej 18 marca  2019 r. – dr Beata Ziębińska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Marko Babić
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marko Babicia 30 kwietnia  2019 r. – dr Marko Babić złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
 • Dr Hanna Schreiber
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber Wniosek Autoreferat 29 kwietnia  2019 r. – dr Hanna Schreiber  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Magdalena Lesińska
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej Wniosek Autoreferat 27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Ewa Zieliński
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński Autoreferat Wniosek 4 marca  2019 r. – Dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Dr Vadym Zheltovskyy
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr.Vadyma Zheltovskyy Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Vadym Zheltovskyy złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o
 • Dr Łukasz Łotocki
  24 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Łotocki  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i
X