gazeta

Habilitacje w toku

  • Dr Henryk Kromołowski
    Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kromołowskiego 8 marca  2019 r. – dr Henryk Kromołowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie
  • Dr Ewa Zieliński
    Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński Autoreferat Wniosek 4 marca  2019 r. – Dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
X