plen

Czasopisma wydziałowe

„Polityka Wschodnia”

„Studia Politica Germanica”

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom teoretycznym, prawnym i praktycznym z zakresu zabezpieczenia społecznego. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze teoretycznym, empirycznym, przekrojowym, porównawczym, analizy prawne, w tym dotyczące poziomu międzynarodowego, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zamieszczamy również rozmaite informacje dotyczące głównie funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a także wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami.”.

X