Dobrowolska-Opała Magdalena

Dobrowolska-Opała Magdalena dr

Dobrowolska-Opała Magdalena

dr Magdalena Dobrowolska-Opała – doktor nauk o bezpieczeństwie (2017), pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik zespołu badawczego w unijnym projekcie „European Sensor System for CBRN Applications” (źródło finansowania: Horyzont 2020), członek zespołu badawczego projektu „Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”(źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”.

Zainteresowania badawcze

Prywatyzacja bezpieczeństwa, bezpieczeństwo imprez masowych, kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, międzynarodowa współpraca policyjna.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

M. Dobrowolska-Opała, Zaangażowanie polskiej Policji we współpracę międzynarodową, “Studia Politologiczne”, 2019 nr 51, str. 197-212.

M. Dobrowolska-Opała, Diagnosing Police Activities Using Qualitative Research Methods, “Securitologia”, 2018 nr 1, s. 3-14.

M. Dobrowolska-Opała, Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym, Toruń, 2018.

X