Jędrzejowska Karina dr

Jędrzejowska Karina

plen

dr Karina Jędrzejowska – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Studiów Regionalnych i Globalnych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Upadłość państwa w stosunkach międzynarodowych” (2011). Absolwentka University of Manchester (MSc Globalisation and Development, 2008), Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość, 2007) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Od kwietnia 2017 członek Zarządu oraz skarbnik World International Studies Committee (WISC).

Zainteresowania badawcze

Ffinansowanie rozwoju gospodarczego, zarządzanie światowym systemem finansowym, międzynarodowy system walutowy, zadłużenie międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe oraz systemy finansowe państw rozwijających się.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

K. Jędrzejowska, From Global to Regional Financial Governance? The Case of Asia-Pacific, [w:] The Future of Global Economic Governance – Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, (red.) M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel, 2020 (zapowiedź).

K. Jędrzejowska, Współpraca Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, (red.) M. E. Haliżak, A. Potyrała, T. Łoś-Nowak, J. Starzyk-Sulejowska, Warszawa, 2019, s. 471-502.

K. Jędrzejowska, Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2018.

Strona internetowa:
https://karinajedrzejowska.academia.edu/
https://www.wiscnetwork.net/about-wisc/governing-board

 

X