Kassner Maciej

plen

dr Maciej Kassner – doktor nauk politycznych (2014). W latach 2016-2019 adiunkt w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach stypendium w latach 2010-2011 odbył staż naukowy pod kierunkiem prof. Richarda Bernsteina w New School for Social Research. Realizował dwa granty Narodowego Centrum Nauki: „Preludium” (Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium myśli politycznej Johna Deweya, 2012-2014 ) oraz „Fuga” (Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego, 2016-2019). Jego praca doktorska pod tytułem „Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya” została opublikowana w serii „Monografie FNP” wydawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Członek Forum Myśli Instytucjonalnej oraz Karl Polanyi Resorach Center for Global Social Studies z siedzibą w Budapeszcie.

Zainteresowania badawcze

Historia myśli politycznej, niemarksistowski socjalizm i tradycja liberalna, ekonomia polityczna, filozofia nauk społecznych

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

M. Kassner, Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium myśli politycznej Johna Deweya, Toruń 2019.

M. Kassner, John Dewey’s Pragmatism as a Critique of Economic Discourse, „Dewey Studies”, Winter 2019, v. 3, nr. 1, s. 5 – 53.

M. Kassner, O pierwszeństwie interpretacji przed ontologią. Przyczynek do krytyki realizmu w filozofii nauk społecznych, „Teoria Polityki”, nr 3, 2019.

X