Kozłowski Sebastian dr hab.

Kozłowski Sebastian

plen

dr hab. Sebastian Kozłowski – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) od 2004 r. Od 1994 roku związany z Wydziałem, najpierw jako student a następnie doktorant. Od 1998 r. zajmuje się problematyką socjologii polityki oraz funkcjonowania samorządu lokalnego, analizą patologii organizacyjnych i zagadnieniami polskiej transformacji systemowej. Jest ekspertem w kwestiach dotyczących samorządu lokalnego (uczestnik licznych konferencji z udziałem naukowców i praktyków samorządowych). W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce za osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce”. Od 1998 roku związany jest z samorządem terytorialnym, zwłaszcza z samorządem lokalnym prawobrzeżnej Warszawy. Pełnił funkcję radnego trzech kadencji w latach 1998-2010. Był członkiem zarządu (wiceburmistrzem) gminy Warszawa-Targówek odpowiedzialnym głównie za inwestycje kubaturowe. Zajmował się też problematyką mieszkaniową i organizacją handlu oraz ochroną środowiska. W latach 2004-2005 był doradcą a później szefem gabinetu politycznego ministra zdrowia. Pełnił także przez rok funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego czasopisma samorządowego „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych”. Posiada doświadczenie urzędnicze – praca w Urzędzie m. st. Warszawy (Naczelnik Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga-Północ). Koordynował sprawy z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Był też odpowiedzialny za wprowadzenie i realizację pierwszego budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ. W okresie 2018-2019 r. był zastępcą burmistrza gminy Karczew. Od 2015 r. figuruje na liście ekspertów uprawnionych do udziału w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jest też ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W 2017 roku na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy opracował Diagnozę do programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej w m. st. Warszawie.

Zainteresowania badawcze

Socjologia polityki, zarządzanie ryzykiem, problematyka funkcjonowania samorządu lokalnego, zagadnienia polskiej transformacji systemowej, socjopolityczna analiza patologii organizacyjnych, uwarunkowania działania jednostki w polityce, koncepcje deterministyczne i indeterministyczne w badaniach nad polityką.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

S. Kozłowski, Założenia do identyfikacji przeszkód instytucjonalizacji samorządu lokalnego w Polsce, [w:] Geneza, kształt i przemiany samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 roku, (red.) S. Faliński, J. P. Gieorgica, Wrocław, 2017, s. 103-125.

S. Kozłowski, Meandry reform samorządu lokalnego w Polsce, [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, (red.) E. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa, 2017, s. 231-263.

S. Kozłowski, Dylematy organizacyjne samorządu Warszawskiego w świetle wyzwań metropolitarnych, [w:] Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, (red.) A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz, F. Nalikowski, Włocławek, 2017, s. 161-170.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X