Tomaszewski Krzysztof dr hab.

Tomaszewski Krzysztof

dr hab. Krzysztof Tomaszewski – doktor nauk o polityce (2005), habilitacja z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015), adiunkt habilitowany. Kierownik anglojęzycznych studiów Master’s Degree in Political Science (2012-2013). Kierownik grantów: „Bezpieczeństwo energetyczne we Francji i w Unii Europejskiej”, finansowanego przez Rząd Republiki Francuskiej (2016) oraz „Unia Europejska – w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania (multi-level governance)”, finansowanego przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej (2011-2012). Promotor aplikacyjnych prac dyplomowych realizowanych we współpracy z biznesem, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt: „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”. Współpracownik naukowy m.in. Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu w Genewie oraz SciencesPo Bordeaux. Recenzent w czasopiśmie naukowym: „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” (2019). Wieloletni ekspert Ministerstwa Gospodarki (2001-2011); członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie UE (2011); ekspert Zespołu Odwoławczego przy MNiSW (2017-2018); ekspert Zespołu Doradczego przy MNiSW (od 2019). Członek jury konkursowego PTSE: na najlepszą pracę doktorską (2016, 2017) oraz monografię (2018).

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo gospodarcze, polityka energetyczna, polityka transportowa, elektromobilność, pojazdy autonomiczne, Unia Europejska, integracja europejska, zarządzanie wielopoziomowe (multi-level governance), polityka regionalna.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

K. Tomaszewski, Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej, “Przegląd Politologiczny”, 2019 nr 2, s. 153-165.

K. Tomaszewski, Krytyka modelu rządzenia Unii Europejskiej w kontekście kryzysu procesu integracji, “Studia Politologiczne”, 2019 nr 53, s. 28-45.

K. Tomaszewski, Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania, “Państwo i Prawo”, 2019 nr 4, s. 68-78.

 

X