Żyro Tomasz prof. dr hab.

Żyro Tomasz

plen

prof. dr hab. Tomasz Żyro – profesor nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji (2009), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2017-2018 Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Sztuki Wojennej). Kierownik projektu badawczego „Political Expertise in Contemporary Democracies” finansowanego przez NCN. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członek redakcji „Studiów Politycznych”, „Civitas”, członek Rady Naukowej Studium Generale UKSW, członek Kapituły nagrody im Prof. Jana Baszkiewicza. Pobyty badawcze i gościnne: Yale University; Chicago University (Committee on Social Thought); Trier Universität, Freie Universität Berlin; Sorbonne (Paris II, Panthéon), Istituto Italo-Germanico, Trydent; University of Ottawa.

Zainteresowania badawcze

Myśl polityczna, teoria polityki (teoria reprezentacji, posłuszeństwo, zobowiązanie polityczne, demokracja liberalna), USA (system polityczny, historia intelektualna i polityczna, sektor militarny), współczesna filozofia polityki.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

T. Żyro, Kontrola cywilna nad armią w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Przegląd Sejmowy”, 2018 nr 6 (149), s. 195-211.

T. Żyro, Deformacje. Polityka a gradacje istnienia, „Teoria polityki”, 2019 nr 3, s. 11-41.

T. Żyro, Klimaktery Jakiego myślenia politycznego Polacy potrzebują, „Myśl Polityczna/Political Thought”, 2019 nr 1, s. 35-96.

X