Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) oferowane przez nasz Wydział

X edycja konkursu INTERSTUDENT
20 grudnia, 2019
Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021
7 stycznia, 2020
Drodzy studenci,
 
Możecie się już rejestrować na przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) oferowane przez nasz Wydział!
 
Radzimy sprawdzić w programach studiów, ile punktów ECTS należy wyrobić z OGUNów aby z czystym sumieniem wypełnić niezbędne wymogi do zaliczenia roku
 
X