Streszczenie i recenzje prac doktorskich

27 kwietnia, 2021

mgr Antoni Pieńkos

Temat pracy: Morski wymiar działalności NATO – uwarunkowania, instytucjonalizacja i wpływ na bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego promotor: prof. dr hab. Jacek Czaputowicz promotor pomocniczy: dr Kamil Ławniczak
27 kwietnia, 2021

mgr Dominika Pszczółkowska-Mościcka

Temat pracy: Why the Isles, why the Continent? Factors Influencing Destination Choice among post-2004 Graduate and Non-Graduate Migrants from Poland promotor: prof. dr hab. Marek Okólski
27 kwietnia, 2021

mgr Kamila Kowalska

Temat pracy: Migracje zarobkowe Polek do Włoch po wejściu Polski do Unii Europejskiej promotor: dr hab. prof. ucz. Maciej Duszczyk Streszczenie pracy Recenzja 1 Recenzja 2
23 listopada, 2020

Mgr Sara Burchert

Temat pracy: Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych Promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie pracy  
X