Streszczenie i recenzje prac doktorskich

15 maja, 2024

mgr Elżbieta Zielińska

Temat rozprawy doktorskiej: Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie w latach 1991-2022 Promotor: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek Streszczenie pracy Zielińska Elżbieta Recenzja 1 Recenzja 2
X