Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Logo ZNP

Rada Oddziałowa ZNP WNPiSM

Zapraszamy:

Dr Agnieszka Bejma – członek Rady Oddziałowej na Wydziale

Dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – członek Rady Oddziałowej i Rady Zakładowej ZNP w UW

Dr hab. Filip Ilkowski – wiceprzewodniczący Rady, członek Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, wiceprzewodniczący Rady Zakładowej ZNP w UW

Doc. dr Bohdan Kaczmarek – przewodniczący Rady, członek Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UW

Statut ZNP

Deklaracja członkowska ZNP

Komunikaty i aktualności:

  1. Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń na Uniwersytecie Warszawskim
  2. Stanowisko ZNP UW w sprawie szkół doktorskich

Przydatne adresy:

Sekretariat Rady Zakładowej ZNP w Uniwersytecie Warszawskim

Mały Dziedziniec UW, parter Biura Spraw Socjalnych
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. 22-55-20-359; tel./fax 22-55-24-027;

http://www.znp.uw.edu.pl/home

https://www.facebook.com/znpuw/

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Juliana Smulikowskiego 6/8, pok. 308, 00-389 Warszawa,

tel. (0-22) 318-92-98,

https://rszwin.znp.edu.pl

e-mail: rszwin@znp.edu.pl

Zarząd Główny ZNP

Juliana Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-17, 318-92-18

fax (22) 318-92-19

https://znp.edu.pl

e-mail: znp@znp.edu.pl

X