Informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk na podstawie zawieranych porozumień

Komunikat nt. COVID-19
Marzec 11, 2020
Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Marzec 13, 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, po konsultacjach z władzami dziekańskimi, została podjęta decyzja o natychmiastowym zawieszeniu podpisywania indywidualnych umów ws. organizacji studenckich praktyk zawodowych, które miałyby się rozpocząć przed dniem 14 kwietnia br.

X