Kompetencje dr hab. Łukasz Zamęcki

pl

Kompetencje – dr hab. Łukasz Zamęcki
Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji

Zakres kompetencji

  1. Wspiera Dziekana w procesie ewaluacji dyscypliny.
  2. Doradza w zakresie rozwoju dyscypliny.
  3. Współpracuje z Radą Dyscypliny.
  4. Monitoruje postępy pracowników naukowych.
  5. Współpracuje z katedrami w zakresie polityki rozwoju naukowego.
X