Konferencja naukowa „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Silna ONZ. Lepszy świat”

Konferencja naukowa Służby specjalne we współczesnym państwie
25 czerwca, 2015
Konferencja międzynarodowa w ramach grantu MSZ nt. Poland in Asia – The Role of the Higher Education in Public Diplomacy
16 listopada, 2015

Konferencja naukowa „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Silna ONZ. Lepszy świat” organizowana przez ISM WDiNP UW oraz MSZ RP odbyła się 3 listopada z udziałem ponad 100 osób. Konferencję otworzyli Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna oraz Prorektor UW prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior.

Obrady toczyły się w trzech sesjach, obejmujących główne dziedziny działania ONZ – pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, ochrona praw człowieka oraz rozwój społeczny i gospodarczy. Zespół moderatorów i panelistów tworzyli badacze i praktycy posiadający szeroką wiedzę o ONZ, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny konferencji. W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób.

Konferencja odbywała się w Pałacu Przeździeckach, co podnosiło rangę konferencji, jak również obecność Polskiego Radia i TVP INFO jako patronów medialnych oraz wyśmienity catering. Pokłosiem tego wydarzenia będzie książka, zawierająca materiały z konferencji.

X