Konkurs dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich na wyjazd na 3-dniowe warsztaty

Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską
5 października, 2021
Rekrutacja: Poszukiwani researcherzy z językami: rumuńskim, słoweńskim, greckim, bułgarskim i portugalskim
5 października, 2021

Konkurs dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich na wyjazd na 3-dniowe warsztaty do Pragi nt. Area Studies: methodological dimension w ramach programu 4 EU+

Studentów studiów magisterskich i doktoranckich zapraszamy do udziału konkursie na wyjazd na 3-dniowe warsztatach nt. Area Studies: methodological dimension w ramach projektu 4 EU+  pt. Framework for Area Studies realizowanego przez uczelnie: WNPiSM UW, Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Azji Południowej, Uniwersytet w Heidelbergu, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Mediolańskiego (koordynatorem merytorycznym projektu ze strony WNPiSM są: dr hab. Dorota Heidrich i dr hab. Jakub Zajączkowski)

W warsztatach  wezmą udział badacze z powyższych uczelni. Celem warsztatów jest opracowanie wspólnego sylabusa do kursu na temat Area Studies.

Wymagane dokumenty:

  1. CV;
  2. średnia ocen (w przypadku Doktorantów, informacja na którym roku jest kandydat i stan zaawansowania pracy doktorskiej);
  3. certyfikat lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego;
  4. list motywacyjny w języku angielskim (dlaczego chce Pani/Pan jechać na warsztaty na temat Area Studies – 2-3 strony).

termin składania dokumentów: 11 października, godz. 23:59.

Adres: j. zajaczkowski@uw.edu.pl

X