Nabór na stypendium doktoranckie w projekcie prof. Anny Kurowskiej

Spotkanie studentów europeistyki II stopnia z Dziekanem
6 maja, 2021
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
10 maja, 2021

plen

Nabór na stypendium doktoranckie w ramach projektu pt. Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodowych i rodzinnych między partnerami oraz ich sytuację na rynku pracy, którego kierownikiem jest dr hab. Anna Kurowska, prof. UW, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki i realizowanego w latach 2021–2024.

Więcej informacji: kliknij tutaj

X