Liczba cytowań

Liczbę cytowań można sprawdzić m.in. w serwisach Web of Science i Scopus oraz za pomocą aplikacji Publish or Perish, która wykorzystuje dane bazy Google Scholar. Poniżej znajdują się instrukcje korzystania z tych trzech narzędzi.

Web of Science

 

1. Z listy baz online na stronie BUW należy wybrać „Web of Science (serwer wydawcy)”. Wejście do bazy jest możliwe: z komputerów uniwersyteckich (ikona “z sieci UW”) lub domowych (ikona “spoza UW”; login i hasło przypisane do konta czytelnika w BUW).

2. Na stronie Web of Science wybrać opcję „Author Search” (pojawi się po kliknięciu w “+ More”).

3. W odpowiednich polach wpisać nazwisko i pierwszą literę imienia, a następnie kliknąć „Select Research Domain”.

4. Zaznaczyć właściwe obszary badań (np. „Social Sciences”). Jeżeli liczba obok nich jest duża, trzeba kliknąć „Select Organization” (otworzy się ekran, na którym można wybrać afiliację poszukiwanej osoby); w przeciwnym razie kliknąć „Finish Search”.

5. Pojawi się lista wyników. Aby uzyskać raport o cytowaniach, należy kliknąć „Create Citation Report”.

6. Pojawi się raport cytowań zawierający informacje o łącznej liczbie cytowani i indeksie h. Jeżeli na liście na dole ekranu znalazły się publikacje innych osób, należy je zaznaczyć i kliknąć „Go”, aby usunąć je z wyliczeń.

Scopus

1. Z listy baz online na stronie BUW należy wybrać „Scopus”. Wejście do bazy jest możliwe: z komputerów uniwersyteckich (ikona “z sieci UW”) lub domowych (ikona “spoza UW”; login i hasło przypisane do konta czytelnika w BUW).

2. Na stronie Scopus wybrać opcję „Authors”. Po rozwinięciu napisu “Limit” jest również możliwe określenie np. czasu publikacji.

3. W polu wyszukiwania (“Search” lub “Author last Name”, “Author first name”, “Affiliation”) wpisać nazwisko i (po przecinku) pierwszą literę imienia. Zatwierdzić wyszukiwanie (klawiszem enter lub kliknięciem przycisku z lupą).

4. Listę wyników można ograniczyć do właściwej osoby, korzystając z opcji dostępnych po lewej stronie (np. “Author name”, “Subject area”).

5. Po kliknięciu w nazwisko autora wyświetli się raport zawierający informacje o łącznej liczbie cytowań i wartości indeksu h dla danej osoby.

Publish or Perish

1. Należy zainstalować najnowszą wersję programu Publish or Perish (dostępna tutaj), a następnie uruchomić aplikację.

2. W głównym oknie programu wybrać „New…”, a następnie „Google Scholar Query”

3. W polu „Authors” wpisać nazwisko i imię lub inicjał imienia poszukiwanego autora, a następnie kliknąć „Lookup”.

4. Wyświetlą się wyniki. Aby wyeliminować pozycje innych autorów niż poszukiwany, należy je odznaczyć. Aby połączyć kilka wystąpień tej samej publikacji, należy przeciągnąć jedną do drugiej. Dane po lewej stronie będą się zmieniać natychmiast po odznaczeniu/zaznaczeniu bądź połączeniu publikacji.

Indeks H

Obok łącznej liczby cytowań często stosuje się “indeks Hirscha” zwany również “indeksem h”. Indeks h równy n ma osoba, której n publikacji ma co najmniej n cytowań, a pozostałe publikacje mają nie więcej niż n cytowań. Przykłady:

  • dr X ma trzy cytowane publikacji, o liczbie cytowań: 5, 1, 1. Indeks h wynosi 1.
  • dr Y również ma trzy cytowane publikacji, o liczbie cytowań: 2, 2, 1. Indeks h wynosi 2.
  • prof. Z ma pięć cytowanych publikacji, o liczbie cytowań: 19, 10, 6, 3, 2. Indeks h wynosi 3.

Więcej na ten temat

Emanuel Kulczycki, Kto cytował mój artykuł, czyli liczenie cytowań, blog Warsztat Badacza, 20.10.2011.

Grzegorz Racki, Aneta Drabek, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, „Forum Akademickie” 2013, nr 2.

Baza Scopus jako narzędzie do oceny dorobku naukowego

Opracowywanie raportów opisujących dorobek naukowy jest chlebem powszednim dla wielu specjalistów informacji naukowej, a także dla wielu naukowców. Niezależnie od przeznaczenia takiego raportu, do jego realizacji niezbędne są wiarygodne i aktualne dane, które najlepiej oddają stan rzeczywisty. Ponadto, często tworzenie raportów dorobku naukowego jest zadaniem czasochłonnym, trudnym i bywa nużące. Ale wcale nie musi takie być!

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu napisanego przez dr inż. Katarzynę Gacę, naszą Konsultantkę w Europie Środkowo-Wschodniej. Artykuł zatytułowany „Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus” ukazał się w czasopiśmie „Społeczeństwo Informacyjne”. Treść artykułu kompleksowo omawia tematykę wykorzystania bazy Scopus i jej zasobów oraz narzędzi przy procesie oceny dorobku naukowego.

Z treścią artykułu mogą Państwo zapoznać się tutaj, zaś w razie pytań zapraszamy do kontaktu z autorką – k.gaca@elsevier.com

 

X