Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską

O nas

Powołane w czerwcu 2008 r. Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem jest niezależną w ramach Wydziału  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jednostką badawczą.

Centrum  prowadzi działalność o charakterze badawczym, wydawniczym, dydaktycznym i szkoleniowym. Analityczno-edukacyjny charakter Centrum odzwierciedlają formy jego działalności: Centrum organizuje konferencje, seminaria, zajęcia dydaktyczne, a także przygotowuje publikacje naukowe.
Z założenia ma stanowić forum debaty nad znaczeniem Izraela we współczesnym świecie, ewolucją polityki zagranicznej i wewnętrznej Izraela oraz nad kształtem stosunków polsko-izraelskich.

Nasz zespół

Politolog, profesor nauk politycznych, dyplomata, były przewodniczący Knesetu (1992–1996), ambasador Izraela w Polsce w latach 2001–2003, były przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Jad Waszem.

Odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, Odznaką Honorową „Bene Merito“, Nagrodą Amitaia za uczciwość w służbie publicznej, Nagrodą Brata Alberta, Nagrodą imienia  Sérgio Vieira de Mello, Nagrodą im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego,  Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, pracownik Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem i Diasporą Żydowską.  Doktoryzowała się w zakresie nauki  o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, habilitację otrzymała w zakresie kulturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales“ UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów polskich Żydów w Izraelu i polskiej emigracji po II wojnie światowej. Od ponad dziesięciu  lat jest kierownikiem projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki. Była stypendystką m. in. Fundacji Fulbrighta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Prowadziła  badania naukowe na Uniwersytecie w Oksfordzie, Uniwersytecie w Tel – Awiwie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Harvarda.

Zainteresowania badawcze

 Dzieje polskich Żydów w Izraelu, historia polskiej emigracji po II wojnie światowej, dziedzictwo kulturowe i literackie polskiej emigracji,  problemy polityczne związane z emigracją i uchodźstwem, polsko – izraelskie stosunki dyplomatyczne.

Ostatnie publikacje:

  1.  Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmeje się po hebrajsku. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu ( 1948-1970), Warszawa 2015, , ss. 520.(tytuł książki w języku angielskim: Polish Jews in Israel: Polish-Language Press, Culture and Politics)
  2. Kossewska, Marc Chagall–Dawid Lazer. Listy, Warszawa 2018 (ss. 138).
  3. Kossewska, Hebrajski przekład Mitologii. Listy Jana Parandowskiego, Dawida Lazera i Dawida Ben Guriona, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 2, s. 183–207
  4. Kossewska, I work for people who love…” David Lazar, Marc Chagall and the Jewish State, „The Jewish Quarterly Review” [przyjęty do publikacji].
  5. Kossewska, The Hebrew Translation of Mitologia [Mythology]: The Correspondence of Jan Parandowski, David Lazer and David Ben Gurion, „Gal-ED” [przyjęty do publikacji]
  6. Kossewska, Literature and Memory: The Correspondence between Marc Chagall and David Lazer, „The Polish Review” [przyjety do publikacji]
  7. E. Kossewska, Djuknai – Dawid Lazer. Korespondencja i publicystyka ( monografia , 420 stron)
X