Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską

O nas

Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską zostało powołane w 2008 roku przez prof. Szewacha Weissa, prof. Stanisława Sulowskiego i dr. hab.  Elżbietę Kossewską.

W latach 2008 – 2020 pracami Centrum kierował Prof. Szewach Weiss (1935 – 2023), wybitny izraelski polityk: samorządowiec, poseł do Knesetu i jego przewodniczący, Ambasador Izraela w Polsce w latach 2001- 2003. Prof. Szewach Weiss naukowo i politycznie był zaangażowany w dialog polsko – izraelsko – żydowski. Za swoją działalność polityczną został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. Szewach Weiss zmarł 3 lutego 2023 r. w Ramat Gan (k. Tel – Awiwu), został pochowany na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Spoczął w kwaterze najważniejszych przywódców izraelskich i osób szczególnie zasłużonych.

Jego najważniejsze publikacje:

Szewach Weiss, Pamiętam…rozmawia Kamila Drecka, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2018.

Szewach Weiss, Ziemia i chmury,  z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny, wyd. Pogranicze, 2002.

Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską prowadzi działalność o charakterze badawczym, wydawniczym, dydaktycznym i szkoleniowym. Analityczno-edukacyjny charakter Centrum odzwierciedlają formy jego działalności: Centrum organizuje konferencje, seminaria, zajęcia dydaktyczne, a także przygotowuje publikacje naukowe.

Z założenia ma stanowić forum debaty nad znaczeniem Izraela i diaspory żydowskiej we współczesnym świecie, ewolucją polityki zagranicznej i wewnętrznej Izraela oraz nad kształtem stosunków polsko-żydowskich.

Prof. Szewach Weiss

Założyciel i  Kierownik Centrum w latach 2008 – 2020.

Zdjęcie: PAP

Kontakt

E-mail

e.kossewska@uw.edu.pl

Nasz zespół

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, pracownik Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem i Diasporą Żydowską.  Doktoryzowała się w zakresie nauki  o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, habilitację otrzymała w zakresie kulturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales“ UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów polskich Żydów w Izraelu i polskiej emigracji po II wojnie światowej. Od ponad dziesięciu  lat jest kierownikiem projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki. Była stypendystką m. in. Fundacji Fulbrighta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Prowadziła  badania naukowe na Uniwersytecie w Oksfordzie, Uniwersytecie w Tel – Awiwie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Harvarda.

Zainteresowania badawcze

 Dzieje polskich Żydów w Izraelu, historia polskiej emigracji po II wojnie światowej, dziedzictwo kulturowe i literackie polskiej emigracji,  problemy polityczne związane z emigracją i uchodźstwem, polsko – izraelskie stosunki dyplomatyczne.

Ostatnie publikacje:

  1. E. Kossewska, Polish Jews in Israel: Polish-Language Press, Culture, and Politics,  Boston ( wydawnictwo Brill), 2021, pp.444.
  2. E. Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmeje się po hebrajsku. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu ( 1948-1970), Warszawa 2015, , ss. 520.(tytuł książki w języku angielskim: Polish Jews in Israel: Polish-Language Press, Culture and Politics)
  3. E. Kossewska, Marc Chagall–Dawid Lazer. Listy, Warszawa 2018 (ss. 138).
  4. E. Kossewska, „I work for people who love…” David Lazar, Marc Chagall and the Jewish State, „The Jewish Quarterly Review”,  2021,  vol. 111, no 1, pp. 1-9
  5. E. Kossewska, The Hebrew Translation of Mitologia (Mythology): The Correspondence of Jan Parandowski, David Lazer and David Ben Gurion, „Gal-ED”, No. 26-27 (2021), pp. 161 -184.
  6. E. Kossewska, Literature and Memory: The Correspondence between Marc Chagall and David Lazer, “The Polish Review” , vol 65, No 4 ( 2020), pp.23-35.
  7. E. Kossewska,  Władysław Broniewski w Palestynie, “Archiwum Emigracji” , 2018/2019, z. 1-2, s. 259-281.
  8. E. Kossewska, Between Communism, Zionism, and Statehood: Władysław Broniewski in Palestine, “The Polish Review” ( przyjęty do druku)
  9. E. Kossewska, Djuknai – Dawid Lazer. Korespondencja i publicystyka ( monografia , 420 stron)
  10. E.Kossewska, Homeland, state and language – the cultural integration of Polish Jews in Israel, “POLIN” 2021, nr. 35.
X