Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską

O nas

Powołane w czerwcu 2008 r. Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem jest niezależną w ramach Wydziału  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jednostką badawczą.

Centrum  prowadzi działalność o charakterze badawczym, wydawniczym, dydaktycznym i szkoleniowym. Analityczno-edukacyjny charakter Centrum odzwierciedlają formy jego działalności: Centrum organizuje konferencje, seminaria, zajęcia dydaktyczne, a także przygotowuje publikacje naukowe.
Z założenia ma stanowić forum debaty nad znaczeniem Izraela we współczesnym świecie, ewolucją polityki zagranicznej i wewnętrznej Izraela oraz nad kształtem stosunków polsko-izraelskich.

Nasz zespół

Prof. Szewach Weiss

Profesor nauk politycznych, wybitny izraelski polityk, przewodniczący Knesetu (1992-1994), przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem (2000 – 2006), ambasador Izraela w Polsce (2000-2003).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, Kawaler Orła Białego.
Inne nagrody i odznaczenia:
Nagroda za tolerancję przyznana przez Ruch na rzecz Pięknego Izraela,
Nagroda Amitaia za uczciwość w służbie publicznej,
Odznaka Honorowa „Bene Merito”
Nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello,
Nagroda Brata Alberta.

Dr hab. Elżbieta Kossewska

Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauki o polityce, habilitację otrzymała na Wydziale “Artes Liberales” UW w zakresie kulturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów polskich Żydów w Izraelu i polskiej emigracji po II wojnie światowej. Obecnie prowadzi badania na temat polskich uchodźców w Palestynie (1939 – 1947). Była stypendystą między innymi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Fulbrighta. Prace badawcze prowadziła m. in. na Uniwersytecie w Oksfordzie, Uniwersytecie w Tel- Awiwie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Harvarda.

Obecnie prowadzi projekty naukowe finansowane przez NCN i MNiSW.
Jest autorem licznych publikacji.

X