Emerytowani pracownicy WNPiSM UW

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Auleytner Julian
mgr Brożyniak Ryszard
prof. dr hab. Dobrzycki Wiesław
prof. dr hab. Filipiak Teodor
dr Gierszewska Renata
prof. dr hab. Gołębiowski Bronisław
dr Górowska Beata
prof. dr hab. Kiełmiński Zbigniew
prof. dr hab. Magierska Anna
prof. dr hab. Michałowska Grażyna
prof. dr hab. Mołdawa Tadeusz
dr hab. Osuchowski Janusz, prof. ucz.
prof. dr hab. Parzymies Stanisław
prof. dr hab. Piekara Andrzej
dr hab. Pieliński Krzysztof, prof. ucz.
dr Pietrzyk-Zieniewicz Ewa
prof. dr hab. Przybysz Kazimierz
prof. dr hab. Rajkiewicz Antoni
dr hab. Rowiński Jan, prof. ucz.
dr hab. Rysz-Kowalczyk Barbara
dr Sękowska-Grodzicka Elżbieta
prof. dr hab. Supińska-Modzelewska Jolanta
prof. dr hab. Szylko-Skoczny Małgorzata
Tomaszewska Ewa
dr hab. Ulicka Grażyna, prof. ucz.
prof. dr hab. Zieliński Eugeniusz
prof. dr hab. Zięba Ryszard

Pracownicy administracyjni

Czarkowska Jolanta
Jaczewska Teresa
Jędrzejewska Ewa
Mackiewicz Ewa
Malaszewska Anna
Malinowska Jadwiga
Pączkowska Zofia
Pergół Marianna
Toczyska Zofia
Sienicki Jerzy
Szerewicz Małgorzata
Szymaniak Zygmunt
Wacławska Maria
Zdziarska Teresa
Ziółkowska Hanna

X