Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – Dostawa oprogramowania w ramach projektu badawczego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na adaptacje przestrzeni
6 listopada, 2020
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – Prace remontowo-budowlane w budynku WNPiSM UW przy ul. Nowy Świat 67
23 marca, 2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Dostawa oprogramowania w ramach projektu badawczego 2019/33/B/HS6/00841/OPUS17 „Wyceniając politykę wobec uchodźców: Badanie
porównawcze preferencji dotyczących polityki wobec uchodźców w Europie”

Pełna treść ogłoszenia:TU

Rozstrzygnięcie: TU

X