Podziękowania dla prof. Stanisława Sulowskiego Dziekana Wydziału (2016-2020)

Praca w placówkach edukacyjnych m.st. Warszawy
Sierpień 31, 2020
Przastek Daniel dr hab.
Dr hab. Daniel Przastek dziekanem WNPiSM UW
Wrzesień 1, 2020

W dniu dzisiejszym odbyła się kameralna uroczystość pożegnania prof. Stanisława Sulowskiego jako Dziekana WNPiSM UW (2016-2020) i podziękowania mu za włożony trud pracy w udoskonalanie naszej Alma Mater. Podziękowania otrzymało również Kolegium Dziekańskie, które każdego dnia odpowiedzialnie realizowało powierzone zadania.

X