Jarczewska Aleksandra dr

Jarczewska Aleksandra

dr Aleksandra Jarczewska – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, od 2016 roku współprezes centrum współpracy międzynarodowej PEACER (Polish and European Academic Center for Exchange and Research), działającego przy Northeastern Illinois University w Chicago; a także mediator oraz konsultant i trener w zakresie ochrony danych osobowych; współautorka projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem i promocją kobiet. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz stypendystka Programu Fulbrighta.

Zainteresowania badawcze

Polityka i gospodarka Stanów Zjednoczonych, relacje transatlantyckie, jak również problematyka działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i funkcjonowanie gospodarki światowej. Dodatkową sferą zainteresowań i badań jest rola kobiet w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Jarczewska, Stany Zjednoczone – dokąd zmierza Ameryka pod przywództwem Donalda Trumpa? (The United States: Where is America Heading under Donald Trump’s Leadership?), “Rocznik Strategiczny 2018/2019”, 2019 nr 24, s. 209-230.

A. Jarczewska, Stany Zjednoczone – America First według Donalda Trumpa, (The United States: Donald Trump’s – America First), “Rocznik Strategiczny 2017/2018”, 2018 nr 23, s. 182-201.

A. Jarczewska, Culture and the economy, [w:] Culture(s) in International Relations, (red.) G. Michałowska, H. Schreiber, Frankfurt am Mein, 2017, s. 105-129.

 

X