Jaskólska Aleksandra

plen

dr Aleksandra Jaskólska – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2010 roku zaangażowana w działalność Centrum badań nad współczesnymi Indiami. Brała udział w projektach finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich) oraz Unię Europejską (Erasmus Mundus, Horyzont 2020, Partnerstwo Strategiczne). Stypendystka programu Erasmus Mundus (National University of Laos, University of Tehran, University of Business and Technology Kosovo) oraz Narodowego Centrum Nauki (Miniatura 7). Wygłaszała referaty podczas międzynarodowych konferencji i seminariów między innymi w Hongkongu, Kalkucie, New Delhi, Pune, Oxfordzie, Baltimore, Montrealu, Tajpej, Daegu, Beppu, Durres.

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Indii; system polityczny państwa Azji Południowej; partie regionalne w Indiach; zróżnicowanie kulturowe państw Azji Południowej; wyzwania demograficzne państw Azji Południowej.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Jaskólska, Rola partii regionalnych w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii wobec państw sąsiedzkich po 1991 roku, Elipsa, Warszawa 2023.

A. Jaskólska,  India’s response to COVID-19  – soft power perspective (w:) C. Ogden (red.), Global India, Routledge 2023  

A. Jaskólska,  Impact of religion on international relations in the Indo-Pacific region (w:) B. Kratiuk, J. Van den Bosch, A. Jaskólska, Y. Sato, (red.),  Handbook of Indo-Pacific Studies, Routledge 2023

CV (ENG)

X