Kaczmarek Bohdan doc. dr

Kaczmarek Bohdan

plen

doc. dr Bohdan Kaczmarek – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem 1979). Doktor nauk humanistycznych (1988). Pracownik Instytutu od 1979 roku, obecnie na stanowisku docenta. Członek Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Prowadzi zajęcia z teorii polityki, politologii organizacji, socjologii instytucji totalnych i organizacji dyspozycyjnych, organizacji i zarządzanie w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, strategii politycznych i analizy ryzyka politycznego. W przeszłości aktywnie działał politycznie i społecznie. Był m.in. przewodniczącym Rady Okręgowej SZSP w Warszawie w latach 1980-1982, kierował Wydziałem Młodzieży i Organizacji Społecznych KC PZPR na przełomie lat 1989/90, był członkiem założycielem SdRP i członkiem jej władz krajowych. Był członkiem Rady Programowej Centrum Politycznych Analiz kierowanego przez prof. Janusza Reykowskiego i Komitetu Programowego lewicowego dwumiesięcznika idei „Forum Klubowe” oraz Rady Naukowej „Studiów Krytycznych”. Poza aktywnością naukową i polityczną ma doświadczenia z zakresu zarządzania. Kierował Międzynarodową Szkołą Menedżerów w latach 1991-1999, był członkiem Rady Nadzorczej KGHM „Polska Miedź” S.A. w latach 1994-1998 i 2001-2004 (przewodniczący Rady), członkiem Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki  Inwestycyjnej (1997-1999). Prowadził działalność ekspercką i doradczą w zakresie problemów organizacji i zarządzania oraz analizy procesów politycznych, w tym na użytek struktur państwowych i partyjnych, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, władzy i kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą. Redagował kilkadziesiąt publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu organizacji i zarządzania, był autorem koncepcji i kierował realizacją kilku projektów finansowanych ze środków europejskim w ramach programu PHARE. Jest członkiem Prezydium RZ ZNP w UW.

Zainteresowania badawcze

Teoria polityki i teorie władzy, politolologia organizacji, teorie rozwoju społecznego, strukturalne przesłanki monopolizacji władzy, mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej, relacje władzy i własności, refleksja metaparadygmatyczna w naukach społecznych, perspektywa krytyczna w badaniach polityki i procesów zarządzania, wzajemne interferencje nauk o polityce i nauk o organizacji.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

B. Kaczmarek, Rozumienia polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego, Studia Politologiczne”, 2017 nr. 46, s. 75-95.

B. Kaczmarek, Zarządzanie jako metafora polityki, [w:] Metafory polityki 4, (red.) B. Kaczmarek, Warszawa, 2013.

B. Kaczmarek, Postkomunizm jako polityka, [w:] Metafory polityki 3, (red.) B. Kaczmarek, Warszawa, 2005.

Strona internetowa: https://www.teoriapolityki.com/bohdan-kaczmarek

 

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X