Kratiuk Barbara mgr

Kratiuk Barbara

dr Barbara Kratiuk – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2010), ze specjalizacją dalekowschodnią. Stypendystka na Albert Ludwig Universitaet we Freiburgu, studiowała również na London School of Economics na Wydziale Historii Międzynarodowej. Doktorantka WDiNP UW, gościnnie wykładała na Kyugnpook National University w Korei Południowej, International Chirstian University w Japonii, Calcutta University w Indiach. Zaangażowana we współpracę międzynarodową wydziału. Jest koordynatorem projektu w ramach Partnerstwa Strategicznego na rzecz Edukacji Unii Europejskiej: Eurasian Insights: Strenghening Indo-Pacific Studies.

 Zainteresowania badawcze

Polityka kolonialna mocarstw, polityka zagraniczna Wietnamu, Azja Południowo-Wschodnia, dystrybucja siły w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

B. Kratiuk, Vietnam as a dominant power in Southeast Asia, [w:] ICAS: Proceedings of Second International Conference on Asian Studies, Colombo, 2015.

B. Kratiuk, The ‘return’ of USA to Asia: Obama’s pivot and American Soft Power, [w:] Prawo i Polityka na Wschód Europy, (red.) J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, Toruń, 2014.

B. Kratiuk, Polskie zaangażowanie w Afryce. Ambasador Lewandowski w ONZ a sprawa Konga, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2016 nr 52(2), s. 367-382.

X