Łukowski Wojciech prof. ucz. dr hab.

Łukowski Wojciech

plen

dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz. – profesor uczelni, pracownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego UW, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN, przewodniczący Rady Naukowej Serii Wydawniczej Studia Migracyjne, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN, przewodniczący Rady Naukowej czasopisma poświęconego dziedzictwu kulturowemu Mazur Masovia. Kierownik polskich i międzynarodowych projektów badawczych m. in. Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Podział społeczno-polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa (MNiSW), Codzienność i sąsiedztwo na pograniczu Polski i Federacji Rosyjskiej (Fundacja Volkswagena, Uniwersytet w Bielefeld), Wpływ migracji sezonowych na społeczności lokalne w Polsce (Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Uniwersytet w Bielefeld), Zasoby społeczności lokalnych na przykładzie mikroregionu Gołdap (MNiSW). Obecnie kieruje projektem Mobilność społeczna i terytorialna w doświadczeniu biograficznym i pokoleniowym mieszkańców małego miasta (Narodowe Centrum Nauki). Seniorfellow w Instytucie Nauk Kulturoznawczych w Wiedniu (2012), wykłady i referaty na Uniwersytetach w Bielefeld, Tybindze, Rostocku, Berlinie, Wiedniu, na Kongresach Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. Autor artykułów i monografii w języku polskim i niemieckim poświęconych podziałom społeczno-politycznym, mobilności społecznej i przestrzennej, kulturowym aspektom rozwoju społecznego i polityki.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

Ostatnie publikacje:

W. Łukowski, Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza, [w:] Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, (red.) S. Sulowski, Warszawa, 2018, s. 201-220.

W. Łukowski, Globalizacja, lokalność, migracje, [w:] 25 wykładów o migracjach, (red.) M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa, 2018, s. 128-141.

X