Mider Daniel dr hab.

Mider Daniel

plen

dr hab. Daniel Mider – doktor habilitowany nauk o polityce (2018), adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (2010), twórca i wykładowca specjalności infobrokering polityczny (studia II stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2001 roku związany z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, obecnie wicedyrektor. Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013). Certyfikowany informatyk śledczy.

Zainteresowania badawcze

Socjologia konfliktu i przemocy, analiza danych ilościowych i jakościowych, metodologia badań politologicznych, infobrokering polityczny, wywiad jawnoźródłowy, informatyka społeczna, cyberbezpieczeństwo, terroryzm, cyberterroryzm, technologie wspierające prywatność.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

D. Mider, J. Garlicki, W. Mincewicz, The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?, „Internal Security Review 20/19”, nr 20 (11) 2019, s. 280-300.

D. Mider, Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych, Warszawa, 2017.

D. Mider, Potencjał delegitymizacji systemu politycznego w społeczeństwie polskim, „Historia i Polityka”, 2016 nr 15, s. 21-53.

 

X