Nowak Leszek dr hab.

Nowak Leszek

plen

dr hab. Leszek Nowak – doktor nauk o polityce (2003), habilitacja w dziedzinie nauk o polityce (2017), adiunkt. Prowadził badania nad konserwatyzmem amerykańskim w ramach grantu MNISW „Idea kryzysu w konserwatyzmie amerykańskim od lat 1950”. W przeszłości członek redakcji czasopisma „Sprawy Polityczne”. Prowadził badania naukowe w Rosji i Stanach Zjednoczonych oraz wykłady we Włoszech, Francji i Finlandii.

Zainteresowania badawcze

Filozofia polityki i myśl polityczna; współczesna anglosaska myśl konserwatywna; spory na temat dziedzictwa Oświecenia w myśli politycznej.

 Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

L. Nowak, Wizje przemiany antropologicznej w rewolucji rosyjskiej, [w:] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, (red.) S. Bieleń, Warszawa, 2018, s. 63-87.

L. Nowak, Kruche podstawy liberalnej demokracji, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Warszawa, 2018, s. 31-50.

L. Nowak, Wzorce przywództwa politycznego w Ameryce Ojców Założycieli – inspiracje i źródła erozji, [w:] Etyka – przywództwo – polityka, (red.) E. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa, 2018, s. 189-222.

X