Zajączkowski Jakub dr hab.

Zajączkowski Jakub

pl

dr hab. Jakub Zajączkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych projektów badawczych. Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych w latach 2018-2023, Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny stosunki międzynarodowe
Jednostka 

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

J. Zajączkowski, Indyjska strategia równoważenia w regionie Azji i Pacyfiku po 2014 r., „Rocznik Strategiczny 2018/19”, 2019 nr 24, s. 388-401.

J. Zajączkowski, J. Marszałek-Kawa, Współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Warszawa, 2018.

J. Zajączkowski, Rywalizacja mocarstw w regionie Azji Południowej i Oceanu Indyjskiego, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 597-609.

X