Rekrutacja na staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Oferta praktyk we Włoszech
30 grudnia, 2019
Oferta praktyk w Wiedniu (Austria)
7 stycznia, 2020

pl

Drodzy studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na staż zawodowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczegółowe informacje dotyczące stażu znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej.

Informacja dla studentów o stażu

X