Ruszył nowy projekt Koła Państw Obszaru Pacyficznego (KPOP) o nazwie DyplomAzja!

Seminar “Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”
2 marca, 2023
Dzień Otwarty Szkół Doktorskich UW
6 marca, 2023
W ramach projektu studenci z Koła będą regularnie odwiedzać placówki dyplomatyczne państw Azji i Pacyfiku!
Celem wizyt jest rozwój uczestników poprzez poszerzanie wiedzy o polityce wewnętrznej i zagranicznej państw tego regionu, poznawanie ich kultury oraz zdobywanie wiedzy o pracy w dyplomacji od przedstawicieli najwyższego szczebla i zaznajamianie się z protokołem dyplomatycznym w praktyce. Ponadto inicjatywa ma za zadanie wspierać młodych adeptów dyplomacji i stosunków międzynarodowych, budować dialog międzykulturowy, a także oferować dostęp do ekspertów i źródeł inspiracji w tych dziedzinach.
Na inaugurację projektu członkowie Koła odwiedzili Ambasadę Republiki Indonezji w Warszawie gdzie wysłuchali fascynującego wystąpienia Pani Ambasador, a następnie mieli okazję porozmawiać z nią i pozostałymi członkami misji.
Projekt koordynują ze strony KPOP: Jakub Witczak oraz Jan Gregorczyk. Wsparcie udziela opiekun naukowy koła: dr Aleksandra Jaskólska.
X