Wspólne międzynarodowe seminarium ISM z University of Haifa

Konferencja naukowa dot. Procesów ponadnarodowego rządzenia
7 października, 2013
Konferencja: Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne – Nowy etap współpracy USA-UE
24 maja, 2014

W marcu 2014 r. prorektor UW. ds. studentów i jakości kształcenia, Prof. Marta Kicińska-Habior i przedstawiciele ISM UW, dr Jakub Zajączkowski, wice-dyrektor ISM oraz dr Justyna Zając, koordynator ds. współpracy z Bliskim Wschodem w ISM złożyli wizytę studyjną w University of Haifa. Spotkali się z władzami uczelni oraz School of Political Science (SPS) University of Haifa, m.in. rektorem UH, Prof. Davidem Farragi, Prof. Hananem Alexandrem oraz Prof. Michaelem Grossem, dyrektorem School of Political Science. Podczas wizyty podpisano umowę o wymianie studentów. Odbyło się także pierwsze wspólne seminarium zorganizowane przez ISM i SPS na temat The European Union and Emerging Powers.

X