Powitanie studentów zagranicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
2 października, 2019
Notka z wykładu “Wkład ministra Jewgienija Primakowa w kształtowanie polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej”
3 października, 2019
W dniu 8 października (wtorek) w Budynku Dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Stary BUW), sala 115, w godz. 15.00-16.30, odbędzie się wykład w języku angielskim, który wygłosi Prof. Tai-Lin Chan z Tajwanu. Temat wykładu to:
“Taiwan’s Security and Defense Policy”.
Po wykładzie odbędzie się spotkanie dla pracowników OKF i WNPiSM w celu nawiązania współpracy naukowej.
Wykład odbywa się w ramach zajęć monograficznych organizowanych wspólnie przez Ośrodek Kultury Francuskiej i WNPiSM UW.
Serdecznie zapraszamy nie tylko uczestników zajęć, ale również studentów i pracowników Wydziału!
X