Baza Wiedzy WNPiSM UW została wdrożona w listopadzie 2021 r. w celu usprawnienia procesu zarządzania wiedzą na Wydziale, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Już w styczniu 2021 roku rozpoczął się złożony proces budowy Bazy Wiedzy, migrowania i korygowania danych publikacyjnych za okres 2017-2021 z różnorodnych źródeł Zespołu ds. zarządzania wiedzą, pod kierunkiem prof. dr hab. J. Itrich-Drabarek, prodziekan ds. rozwoju. W listopadzie 2021 roku Zespół przeprowadził import publikacji z bazy PBN oraz Scopus, dlatego część najnowszych publikacji znajdą Państwo w Bazie. Z uwagi na okres ewaluacji działalności naukowej priorytetem jest wprowadzanie danych o publikacjach od roku 2017. Następny etap polega na uzupełnianiu Bazy Wiedzy WNPiSM o nowsze publikacje.

Na stronie już można znaleźć obszerną listę wprowadzonych dotychczas prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także znajdą się na niej publikacje, raporty z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozpraw doktorskich, czy informację o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane będą informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, będą archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Zachęcamy pracowników oraz doktorantów do wprowadzania swoich publikacji – wszelkie instrukcje zamieszczone są na stronie Bazy.

Przejdź do Bazy Wiedzy WNPiSM

X