“Culture and Politics:Visual Politics” – kurs we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim

wykład
Wykład Profesora Jittipat Poonkham z Uniwersytetu Thammasat University w Bangkoku
7 marca, 2023
Spotkanie o polskich firmach na rynkach wschodzących
8 marca, 2023

Szanowni Państwo,

począwszy od 8 marca we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim  (Austria)   na Wydziale zostaje  uruchomiony nowy  przedmiot  “ Culture and Politics:Visual Politics” .

Na Uniwersytecie Warszawskim (WNPiSM UW)  kurs będzie się odbywał w  formule  general elective course (przedmiot ogólnouniwersytecki –  do wyboru), na Uniwersytecie Wiedeńskim  jest to przedmiot specjalizacyjny (Culture and Politics – do wyboru ) oferowany przez Instytut Nauk Politycznych.

Zajęcia będą się odbywać wspólnie. Rejestracje na przedmioty odbywają się oddzielnie w  obydwu uczelniach.

Kurs na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi : dr Anita Budziszewska

Na Uniwersytecie Wiedeńskim:  dr Andreas Pribersky 

Przedmiot będzie się odbywał w formule online (Zoom) w środy o godz. 15.00-16.30 (marzec – czerwiec 2023),  jako wykład  konwersatoryjny.

Kurs należy do oferty przedmiotów 4EU + , zgłoszonej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

***

W związku z licznymi  pytaniami o dodatkowe miejsca i możliwość  rejestracji na przedmiot,  uprzejmie informujemy, że  z uwagi na  ograniczenia dotyczące możliwości pracy podczas zajęć, limit przyjęć w tegorocznej edycji nie będzie  więcej zwiększany.

(obecnie liczba zapisów na kurs przekroczyła 100 studentów –  łącznie z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, włączając  w to studentów  z Uniwersytetów  4 EU+). Dziękujemy za wszystkie wiadomości i zainteresowanie.

X