Cykl trzech seminariów pt. „Społeczeństwo i polityka społeczna w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej na przykładzie pandemii COVID-19”

Startują przygotowania do Salonu Maturzystów Perspektywy 2021
10 czerwca, 2021
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
15 czerwca, 2021

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych zaprasza na cykl trzech seminariów pt. „Społeczeństwo i polityka społeczna w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej na przykładzie pandemii COVID-19”.

Seminaria mają na celu identyfikację głównych nisz oraz potencjału w zakresie badań nad funkcjonowaniem społeczeństwa i polityki społecznej w sytuacji kryzysowej. Pandemia COVID-19 służy tu jako przykład takiej sytuacji, na podstawie którego można wnioskować o bardziej ogólnych mechanizmach społeczno-politycznych w okolicznościach kryzysowych. Blok seminariów posłuży z jednej strony syntetycznemu podsumowaniu danych zastanych, a z drugiej – co jest jego głównym zamierzeniem – inspiracji do dalszych badań na wspomniany temat.

Seminaria odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM w terminach:

Seminarium nr 1. „Społeczno-polityczne skutki pandemii COVID-19 w perspektywie makrostrukturalnej” – 18 czerwca 2021 (piątek), godz. 9:30-11:15;

Seminarium nr 2. „Społeczno-polityczne skutki pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej, lokalnej i mikrostrukturalnej” – 25 czerwca 2021 (piątek), godz. 9:30-11:30;

Seminarium nr 3. „Przestrzeń publiczna, opinia publiczna, debata publiczna a pandemia COVID-19” – 30 czerwca 2021 (środa); godz. 9:30-11:30.

Każde spotkanie składać się będzie z wystąpień panelistów oraz dyskusji, do której zaproszeni są wszyscy uczestnicy.

Link do seminariów: https://us02web.zoom.us/j/86507744496?pwd=bkF1SENGSG40Q2F4QVFvTUFhYjUyZz09

Program seminariów (PDF) 

X