Debata z cyklu „Globalne Południe” pt. Państwa Bliskiego Wschodu wobec wojny w Ukrainie

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z wywiadem dla DGP
20 stycznia, 2023
Nowa publikacja współautorstwa dr Małgorzaty Kaczorowskiej
20 stycznia, 2023

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UG

zapraszają w dniu 25 stycznia o godzinie 18.00 na debatę z cyklu „Globalne Południe” pt. Państwa Bliskiego Wschodu wobec wojny w Ukrainie

 

Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku z polskiej perspektywy, ale także większości państw Europy czy szerzej rozumianego Zachodu, wywołała jednoznaczne reakcje potępiające. Solidarność z ofiarą agresji znalazła odzwierciedlenie we wszechstronnej pomocy – militarnej, gospodarczej, humanitarnej – przekazywanej Ukrainie, która broni swej suwerenności, integralności terytorialnej i  bezpieczeństwa obywateli.

W niektórych państwach można jednak zaobserwować mniej jednoznaczne podejście do oceny wydarzeń na Ukrainie. Zarówno elity władzy, jak i społeczeństwa wielu krajów Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej postrzegają te wydarzenia przez pryzmat własnych interesów oraz szans na zmianę struktury i mechanizmów rządzących współczesnym ładem międzynarodowym w taki sposób, aby ich potrzeby mogły być artykułowane w bardziej jednoznaczny sposób. Dotyczy to również państw położonych w regionie Bliskiego Wschodu, który co najmniej od początków XX wieku stał się obszarem rywalizacji globalnych i regionalnych mocarstw. Wynikające stąd sprzeczności w połączeniu z uwarunkowaniami ekonomicznymi (surowce energetyczne) oraz kulturowo-religijnymi (rola i znaczenie islamu i jego fundamentalistycznych interpretacji) sprawiają, że poszczególne państwa prezentują odmienne punkty widzenia na wojnę w Ukrainie. Zapraszamy więc do debaty, w ramach której nasi eksperci podejmą zadanie zaprezentowania polityki poszczególnych państw regionu – ich specyfiki, interesów czy uwarunkowań leżących u źródeł ich zachowań. Nacisk zostanie położony zwłaszcza na Izrael, Egipt, Arabię Saudyjską, Iran i Turcję.

 

W dyskusji wezmą udział:

Prof. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Dr hab. Wojciech Grabowski, Wydział Nauk Społecznych UG

Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Dr Kinga Smoleń, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Dr Karolina Zielińska, Ośrodek Studiów Wschodnich

Prowadzenie spotkania:

Dr hab. Wiesław Lizak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

 

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line pod linkiem:

https://meet.google.com/csy-gjwv-rmy

X