Nowa książka prof. dr. hab. Ryszarda Zięby pt. Poland’s Foreign and Security Policy: Problems of Compatibility with the Changing International Order
12 listopada, 2019
Wykład gościnny z udziałem Hernana Teslera-Mabé, Ph.D : “The Death of [Jewish] Europe in the Wake of the Holocaust”
13 listopada, 2019

W dniach 5-8.11.2019 r. delegacja Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w składzie: dr hab. Daniel Przastek (Prodziekan ds. finansowych i rozwoju), dr Łukasz Gołota (Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM), mgr Linda Masalska (Koordynator ds. rekrutacji) oraz mgr Jakub Nowotarski (Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i komunikacji) odbyła spotkania dwustronne z najlepszymi miejscowymi Uniwersytetami, instytucjami edukacyjnymi, oraz wizytowała w międzynarodowych szkołach średnich. Ponadto dr Łukasz Gołota wygłosił wykłady dotyczące polskich doświadczeń transformacji 1989 r.

5 listopada mgr Linda Masalska oraz mgr Jakub Nowotarski wizytowali w dwóch prestiżowych, anglojęzycznych szkołach średnich w Bangkoku – Bangkok Patana School oraz NIST International School. Podczas wizyty, pracownicy WNPiSM prezentowali ofertę studiów anglojęzycznych oraz uczestniczyli w spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową w wyżej wymienionych placówkach. Następnie cała delegacja na czele z dr hab. Danielem Przastkiem odbyła spotkanie w Ambasadzie RP w Bangkoku z Ambasadorem RP w Tajlandii Waldemarem Dubaniowskim. Na spotkaniu obecny był również Adam Dyszlewski, który pomagał organizacyjnie podczas pobytu delegacji w Tajlandii. Podczas wizyty w Ambasadzie omawiana była aktywności Uniwersytetu Warszawskiego w Tajlandii oraz kwestia nowych możliwości wynikających ze współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT,  które objęły mecenatem partnerstwo Wydziału z uczelniami azjatyckimi.

 

 

6 listopada delegacja odwiedziła Królewski Uniwersytet w Bangkoku – Chulalongkorn University. Z ramienia polskiej Ambasady obecny był Adam Dyszlewski. Uniwesytet Królewski reprezentowali m. in.: Dziekan Wydziału Nauk Politycznych prof. Ake Tangsupvattana, Prodziekan dr Kasira Cheeppensook, dr Pongpisoot Busbarat z departamentu Stosunków Międzynarodowych oraz  dr Carl Middeton, który jest dyrektorem Centrum Studiów Społecznych. Podczas spotkania omówione zostały stosunki dwustronne między uniwersytetami. W szczególności dotyczyły współpracy dotyczącej wspólnych badań i publikacji pracowników.

Tego samego dnia pracownicy WNPiSM wizytowali Chulalongkorn University. Na uniwersytecie naszą delegację przyjęła liczna reprezentacja miejscowego Uniwersytetu na czele z Wiceprezydentem uczelni ds. międzynarodowych Prof. Pritem Supasetsirim. Oprócz niego w spotkaniach wzięli udział m. in. Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji dr Danai Tanamee. Po spotkaniach dwustronnych oraz zwiedzaniu Wydziału Ekonomii, dr Łukasz Gołota wygłosił wykład dla miejscowych studentów pt. „Polish Experience in the Economic Transformation 30 Years Later”. Następnie Prof. Ravipan Saleepon wygłosiła wykład pt. “Improving the Thai Economy, Past & Future”.

Po wizytach w Tajlandii, delegacja WNPiSM udała się do stolicy Wietnamu – Hanoi. Po przylocie, na zaproszenie Ambasadora RP w Wietnamie Wojciecha Gerwla, pracownicy WNPiSM wzięli udział w uroczystej inauguracji Tygodnia Kuchni Polskiej. Wydarzenie było okazją do poznania m. in. Konsul RP w Wietnamie Joanny Łasisz-Kaltekis, kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Macieja Duszyńskiego oraz Attache Obrony płk Tomasza Mazurka. Nawiązane kontakty pozwolą w przyszłości m. in. sprawnie kooperować w sprawie wyjazdów wietnamskich studentów, aby studiować na Uniwersytecie Warszawskim.

8 listopada nasi pracownicy gościli na Hanoi University. Gospodarzem był Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych dr Nguyen Manh Cuong. Polską delegację wspierał swoją obecnością Ambasador RP w Wietnamie Wojciech Gerwel oraz Maciej Duszyński. Podczas wizyty odbyło się uroczyste podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Hanoi University. Na jego mocy, studenci i pracownicy UW będą mieli możliwość m.in.  wyjeżdżania w ramach tej umowy bilateralnej. Dodatkowo pracownicy będą mieli możliwość publikowania w miejscowych czasopismach. Po podpisaniu umowy odbyło się seminarium naukowe, podczas którego obecnych było ok. 100 wietnamskich studentów. Dr Łukasz Gołota opowiedział o problemach polskiej transformacji 1989 r. Następnie Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych Nguyen Manh Coung wygłosił wykład dotyczący wietnamskich doświadczeń transformacji ekonomicznej w Wietnamie. Podczas seminarium obecna była również Ewa Rogowska, która jest nauczycielem języka polskiego na Uniwersytecie w Hanoi.

Na zakończenie wyjazdu, po spotkaniu na Uniwersytecie w Hanoi, delegacja udała się do Akademii Dyplomatycznej w Hanoi. Podczas spotkania obecny był prof. Rob Rabel z Wellington University w Nowej Zelandii oraz Maciej Duszyński z Ambasady RP w Hanoi. Omówione zostały możliwiści m. in. wspólnego publikowania przez polskich i wietnamskich pracowników naukowych.

 

 

 

X