Spotkanie z cyklu wtorki geopolityczne „Geopolitics of Southeast Asia
26 kwietnia, 2023
Wyjazd studyjny do Budapesztu
28 kwietnia, 2023

pl

Delegacja wydziałowa w składzie: prof. Jacek Męcina, dr hab. Łukasz Zamęcki i dr Justyna Godlewska-Szyrkowa przebywa w tym tygodniu w Tokio, składając wizytę w International Christian University, w ramach programu IDUB, Działanie II.1.2. „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”. Delegacja prowadziła rozmowy z prof. Markiem Williamsem – vice-prezydentem ICU ds. międzynarodowej wymiany akademickiej oraz Yumiko Shimazaki – dyrektor biura współpracy międzynarodowej na temat wzmocnienia współpracy w obszarze wymiany studenckiej i zainicjowania wymiany badaczy i nauczycieli akademickich. Studenci ICU mieli okazję lepiej poznać Uniwersytet Warszawski oraz WNPISM w trakcie przeprowadzonej dla nich sesji informacyjnej.  Członkowie delegacji spotkali się też ze studentkami, które w przyszłym roku akademickim będą przebywać na wymianie na WNPiSM. Bardzo ciekawa dyskusja miała miejsce podczas zorganizowanego wspólnie z prof. Stephenem Nagym seminarium naukowego dla studentów Graduate School pt. „Central Europe in a Changing Geopolitical Context and Russian Military Aggression”, gdzie członkowie delegacji mieli swoje wystąpienia.
Delegacja wydziałowa miała również przyjemność być zaproszoną na spotkanie z Ambasadorem RP w Japonii, Panem Pawłem Milewskim, podczas którego dyskutowano szereg kwestii dotyczących współpracy z uczelniami japońskimi, a także możliwości podjęcia z Uniwersytetem wspólnych działań promujących naukę i kulturę polską.
X