Konferencja naukowa z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
13 maja, 2024
European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification
14 maja, 2024

pl

Szanowni Państwo,

informujemy, że w minionym tygodniu delegacja Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z Dziekanem dr. hab. Danielem Przastkiem na czele wizytowała we Lwowie.

W ramach podróży służbowej gościła ona na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, gdzie odbyła serię spotkań bilateralnych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, którego Dziekanem jest prof. Markiyan Malskyy. Podczas nich omawiane były możliwości współpracy między wydziałami dotyczące wymian zarówno dla pracowników jak i studentów, a także możliwości udziału ukraińskich badaczy w redakcji czasopism naszego wydziału.

Ponadto Dziekan WNPISM UW dr hab Daniel Przastek udzielił wywiadu dla lokalnych mediów.

Wizyta zorganizowana została przez profesor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki Oksanę Krayevską przebywającą na WNPISM w ramach stypendium Victoria University of Wellington, a na zaproszenie Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych tegoż uniwersytetu.

X