Dr Agnieszka Heba z referatem na Międzynarodowej Konferencji „Current Developments  in Mathematical Sciences and E-learning”

Wigilia studencka
20 grudnia, 2022
Informacja
Artykuł autorstwa dr hab. Hanny Schreiber i dra hab. Bartosza Pielińskiego opublikowany w “International Journal of Cultural Policy”
30 grudnia, 2022

pl

Dr Agnieszka Heba z Katedry Technologii Informacyjnych wśród zaproszonych gości z Polski, podczas Międzynarodowej Konferencji „Current Developments  in Mathematical Sciences and E-learning” organizowanej przez  Department of Mathematics, Government  Arts and Science College, Ratlam  Affiliated to Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA  wygłosi 16 stycznia referat na temat:
Innovative methods of teaching mathematics at University with using the Geogebra application
Pani Doktor została również zaproszona już 3x w skład Jury Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project – Poster Competition), prowadzonego jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności studentów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:
badanie i analizowanie problemów związanych z tematyką konkursu,
interpretowanie wyników statystycznych,
komunikacja w formie pisemnej i graficznej,
praca w zespole,
korzystanie z narzędzi informatycznych,
korzystanie z baz statystycznych.
X