Dr Hanna Schreiber jako keynote speaker podczas międzynarodowego spotkania ekspertów ds. dziedzictwa w Belgii, Mechelen | 7-8 maja 2019

Pracownicy Wydziału biorą udział w „Symposium on Relations between China, Poland and Central and Eastern European Countries in New Era”
12 lipca, 2019
Kierownicy międzynarodowego projektu badawczego poświęconego niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu i muzeom (IMP, https://www.ichandmuseums.eu/en/about/about-imp)  zaprosili dr Hannę Schreiber do przygotowania position paper oraz wygłoszenia keynote speech podczas spotkania około 40 ekspertów, głównie reprezentantów instytucji muzealnych i badaczy dziedzictwa kulturowego z całej Europy. Projekt jest współtworzony przez zespoły badawcze z Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii i Włoch. Dr Hanna Schreiber wygłosiła referat na temat: Pride, Prejudice, Sense or Sensibility? In Search of the Characteristics of the Relationship between EU, Europe, Intangible Cultural Heritage and Museums, po którym odbyła się dyskusja.
Więcej informacji:
X