DZIEDZICTWO KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP – dyskusja wokół książki

Nagroda im Jana Baszkiewicza
Komunikat Kapituły Nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza
9 marca, 2021
Spotkanie studentów politologii i studiów euroazjatyckich z Dziekanem WNPiSM UW
12 marca, 2021

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPISM UW

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

zapraszają na dyskusję wokół książki

DZIEDZICTWO KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP,

które odbędzie się 23 marca 2021 r., godz. 15:00-17:30,

link na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88588153934

Osią dyskusji będzie pytanie o wartość i aktualność założeń oraz osiągnięć polityki zagranicznej pierwszych lat wolnej Polski. W dyskusji, która będzie toczyć się wokół trzech wielkich tematów:

1) Polska i sąsiedzi,

2) Polska wobec Europy,

3) Normatywno-instytucjonalny wymiar polityki zagranicznej RP,

wezmą udział autorzy książki, a wśród nich Jan Barcz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Roman Kuźniar, Robert Kupiecki, Marek Madej, Stanisław Sulowski, Andrzej Szeptycki, Henryk Szlajfer, Roman Wieruszewski.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w debacie.

Dyskusję poprzedzi wręczenie nagrody w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.” przez Profesora Piotra Skubiszewskiego, Prezesa Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

 

X