Zajęcia dr Anny Wróbel na platformie KAMPUS COME
18 marca, 2020
Informacja z kwestury dotycząca opłat za studia
20 marca, 2020

pl

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Pełna informacja TU oraz pod linkiem: http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow/

X