Wyjazd studyjny do Lwowa – zmiany
Marzec 17, 2020
Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów
Marzec 19, 2020

Wszystkie zajęcia prowadzone przez Dr Annę Wróbel na studiach I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe są dostępne na platformie KAMPUS COME https://kampus.come.uw.edu.pl/

Osoby, które nie są zarejestrowane na zajęcia w USOS proszone są o kontakt z prowadzącą.

X