Konkurs na prace studenckie dotyczące współczesnego i historycznego Tajwanu

Nowa publikacja współautorstwa dr Małgorzaty Kaczorowskiej
20 stycznia, 2023
Debata oksfordzka o zrównoważonym rozwoju
25 stycznia, 2023
Serdecznie zapraszamy studentów WNPiSM do udziału w konkursie na prace studenckie dotyczące współczesnego i historycznego Tajwanu. Zgłaszane do konkursu prace muszą być napisane w języku angielskim i nie mogą być wcześniej publikowane. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa. Dla Autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne (do 350 USD wyrażone w PLN i pomniejszone o podatki). Prace należy przesłać na adres mailowy lzamecki@uw.edu.pl do dnia 14 kwietnia 2023 r.
Szczegóły w regulaminie konkursu: TU
X