Konferencja “Ochrona praw człowieka – aktywizm czy praca?”
17 marca, 2023
Konkurs na prace studenckie dotyczące współczesnego i historycznego Tajwanu
20 marca, 2023

W dniach 20-24 marca 2023 r. Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW wraz z partnerami mają przyjemność zaprosić na Francuski Tydzień Nauk Społecznych – cykl konferencji, debat i spotkań naukowych w języku polskim i francuskim. Każdy dzień będzie poświęcony innej dziedzinie: historii, socjologii, lingwistyce, filozofii i ekonomii. Celem tego interdyscyplinarnego tygodnia jest zaproponowanie wspólnej refleksji francuskich i polskich naukowców nad zagadnieniami współczesnego świata, promocja w Polsce francuskiej perspektywy w naukach społecznych, zaprezentowanie nowych obszarów badawczych oraz wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy akademickiej.

Konferencja w ramach Działania IV.3.1 finansowanego z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW.

 

PROGRAM

 

PONIEDZIAŁEK 20 marca 2023

Miejsce: Sala Kolumnowa, Wydział Historii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Transmisja: YouTube

Język: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

Wydarzenie organizowane we współpracy z Wydziałem Historii UW.

 

9.00-10.00 Oficjalne otwarcie Francuskiego Tygodnia Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim

 • Jego Ekscelencja Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce
 • JM Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak
 • Audelin Chappuis, Radca ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji w Polsce i Dyrektor Instytutu Francuskiego
 • prof. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań

 

10.00-10.15 Powitanie gości: dr hab. prof. UW Łukasz Niesiołowski-Spano’ (Dziekan Wydziału Historii UW), dr Laurent Tatarenko (Dyrektor OKFiSF UW)

 

HISTORIA: Skale badawcze historyka: metody i wyzwania historii światowej

 

10.15-12.30 Prezentacja naukowa

 

Prowadzący: dr Laurent Tatarenko (OKFiSF UW)

 

 • prof. Hervé Inglebert (Université Paris Nanterre), Historia światowa i późna starożytność: zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne
 • prof. Sylvie Denoix (CNRS, Orient & Méditerranée-UMR 8167), Mediewiści także zadają sobie pytania o metodę! Francuska historia „globalna” średniowiecznego Bliskiego Wschodu
 • prof. Stéphane Van Damme (ENS-PSL, IHMC-UMR 8066), Nowe ścieżki historii transnarodowej? Perspektywa historiografii francuskiej
 • dr hab. Dobrochna Kałwa (Wydział Historii UW), Lokalne pytania − globalne odpowiedzi. Przykłady badań nad historią Polski XX wieku z perspektywy płci
 • dr hab. Błażej Brzostek (Wydział Historii UW), Wars, Lech i Polan. Globalna historia lokalnych zegarków: fabryka w Błoniu, 1953-1970

 

14.00-16.00 Debata

 

Dyskutanci: dr hab. Błażej Brzostek, dr Igor Chabrowski (online), prof. Sylvie Denoix, prof. Hervé Inglebert, dr hab. Dobrochna Kałwa, prof. Stéphane Van Damme, dr hab. prof. UW Marek Węcowski

 

Moderator: dr hab. Tomasz Wiślicz (Instytut Historii PAN)

 

16.30-17.30 Koncert (Pałac Kazimierzowski) Program recitalu PL

 

 

WTOREK 21 marca 2023

Miejsce: Wydział Socjologii UW, sala 104, ul. Karowa 18

Transmisja: YouTube

Język: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

Wydarzenie organizowane we współpracy z Wydziałem Socjologii UW.

 

SOCJOLOGIA: Kategorie społeczne w dobie globalizacji

 

9.30-9.45 Rejestracja uczestników

9.45-10.00 Otwarcie konferencji: prof. Anna Giza-Poleszczuk (Dziekan Wydziału Socjologii UW), dr Laurent Tatarenko (Dyrektor OKFiSF UW)

 

10.00-12.30 Prezentacja naukowa

 

Prowadząca: Aneta Krzyworzeka-Jelinowska (OKFiSF UW)

 

 • prof. Alexis Spire (EHESS/CNRS, IRIS-UMR 8156), Nierówności społeczne i różnice narodowe w Europie
 • prof. Christian Papinot (Université de Poitiers, GRESCO), Jakie są warunki dostępu do zatrudnienia dla młodych ludzi we Francji? Jakie jest miejsce pracy?
 • dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Marianna Zieleńska (IFiS PAN), Wartości i normy ukryte w algorytmach: przypadek profilowania bezrobotnych w Polsce
 • dr hab. prof. UW Mikołaj Pawlak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW), Instytucje i porażka: czy można mówić o globalizacji kategorii sukcesu i porażki?
 • dr hab. prof. UW Przemysław Sadura (Wydział Socjologii UW), Społeczeństwo populistów. Przypadek Polski
 • prof. Tomasz Zarycki (Instytut Studiów Społecznych im. R. Zajonca UW), Polskie nauki społeczne od lat 60. do początku XX w. Nieoczywiste implikacje zmieniających się uwikłań globalnych

 

14.00-15.30 Debata: Lokalne opisy, globalne zjawiska, uniwersalne teorie

 

Dyskutanci: prof. Monika Kostera, prof. Christian Papinot, dr hab. prof. UW Mikołaj Pawlak, dr hab. prof. UW Przemysław Sadura, prof. Alexis Spire, dr Karolina Sztandar-Sztanderska, prof. Tomasz Zarycki

 

Moderator: prof. Jarosław Kilias (Wydział Socjologii UW)

 

15.30-16.00 Podsumowanie: prof. Jarosław Kilias (Wydział Socjologii UW)

 

 

ŚRODA 22 marca 2023

Miejsce: Budynek ul. Dobra 55, przestrzeń żółtych schodów

Transmisja: YouTube

Język: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

 

LINGWISTYKA: Tłumaczenie w epoce cyfrowej – problemy i praktyki

 

Wydarzenie jest częścią programu Dni Frankofonii Instytutu Romanistyki UW.

 

13.30-13.45 Otwarcie: dr hab. prof. UW Maciej Smuk (Dyrektor Instytutu Romanistyki UW), dr Laurent Tatarenko (Dyrektor OKFiSF UW)

 

13.45-16.00 Debata

Prowadząca: dr Alicja Jaworska-Kaska (OKFiSF UW)

 • dr Anna Ciostek (Instytut Romanistyki UW)
 • prof. Nicolas Froeliger (Université Paris Cité, CLILLAC-ARP-URP 3967)
 • dr Wojciech Gilewski (tłumacz)
 • dr Amélie Josselin-Leray (Université Toulouse Jean Jaurès, CCLE-UMR 5263)
 • prof. Enrico Monti (Université de Haute-Alsace)
 • prof. Małgorzata Tryuk (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)

 

 

 

CZWARTEK 23 Marca 2023

Miejsce: Wydział Filozofii UW, Aula im. Marii Ossowskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Transmisja: YouTube

Język: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

Wydarzenie organizowane we współpracy z Wydziałem Filozofii UW.

 

FILOZOFIA: Nauka, wiedza ekspercka i społeczeństwo: filozofia wobec przemian współczesnego świata

 

9.30-10.00 Powitanie gości: prof. Paweł Łuków (Dziekan Wydziału Filozofii UW), dr Laurent Tatarenko (Dyrektor OKFiSF UW)

 

10.00-12.30 Prezentacja naukowa

 

Przewodnicząca: Ariadna Lewańska

 

 • prof. Stéphanie Ruphy (ENS-PSL), Od badacza do eksperta: jaka odpowiedzialność w społeczeństwie demokratycznym?
 • dr hab. Urszula Zbrzeźniak (Wydział Filozofii UW), Czy filozof jest ekspertem?
 • prof. Vincent Delecroix (EPHE, GSRL-UMR 8582), Siła wierzeń: współczesne zagadnienia filozofii religii
 • prof. Stanisław Krajewski (Wydział Filozofii UW), Filozofia i komputery
 • prof. Fabienne Brugère le Blanc (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Czy powinniśmy uprawiać nasz ogród? Współzależność i wrażliwość świata od Oświecenia do dziś

 

14.00-16.00 Debata

 

Dyskutanci: prof. Fabienne Brugère le Blanc, prof. Vincent Delecroix, dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno, Ariadna Lewańska, prof. Stéphanie Ruphy

 

Moderator: dr hab. Michał Kozłowski (Wydział Filozofii UW)

 

 

PIĄTEK 24 Marca 2023

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Aula 7, al. Niepodległości 162

Transmisja: YouTube

Język: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

Wydarzenie organizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

EKONOMIA: Ekonomia narracyjna

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora SGH.

 

9.30-10.00  Rejestracja uczestników

 

10.00-10.10 Powitanie gości: Mariusz J. Sielski, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

10.10-10.30 Otwarcie konferencji

 • JM Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski
 • JM Rektor SGH dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Laurent Tatarenko, Dyrektor OKFiSF UW

 

10.30-12.30 Prezentacja naukowa

 

Przewodnicząca: dr hab. prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 • dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz (SGH), Podejście narracyjne w ekonomii i pluralizm metodologiczny
 • prof. Hervé Dumez (CNRS, Institut interdisciplinaire de l’innovation-UMR 9217), Narracja i teoretyzowanie w ekonomii
 • dr Anna Pastwa (Katedra Transformacji Technologicznej DELab UW), Jak przedsiębiorcy przekonują tłumy? Algorytmy uczenia maszynowego w analizie narracji biznesowych
 • prof. Angelo Riva (European Business School-Paris & École d’économie de Paris), Narracja w celu legitymizacji. Transakcje terminowe na Giełdzie Paryskiej w XIX wieku
 • dr habPatrice Baubeau (Université Paris Nanterre, IDHES-UMR 8533), Teleskop do góry nogami: Senat, długa historia „afer” finansowych i ślepota na kryzys lat 30. XX w.

 

13.30-15.30 Debata: Ekonomia narracyjna jako wyzwanie dla nauk społecznych

 

Dyskutanci: dr hab. Patrice Baubeau, Alicja Defratyka, prof. Hervé Dumez, prof. Krzysztof Malaga, dr hab. prof. UW Kacper Pobłocki, prof. Angelo Riva, dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz

 

Moderator: prof. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

15.30-15.50 Podsumowanie:  prof. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

16.00-16.30 Koncert Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

X