Nagrody Dziekana dla Najlepszych Studentek i Studentów

Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie czasowego przejścia w tryb zdalnego nauczania
25 listopada, 2021
Mgr Monika Stachoń uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM
26 listopada, 2021

Podczas Uroczystej Gali z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego zostały rozdane Nagrody Dziekana dla Najlepszych Studentek i Studentów. 

Nagrody zostały rozdane po raz pierwszy, na podstawie Zarządzenia nr 4 i 5/2021 Dziekana WNPiSM UW dra hab. Daniela Przastka.

KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA WNPiSM UW

Kategoria: studia licencjackie

Nagroda Główna:
Paweł Bącal

Kategoria: studia magisterskie 

Wyróżnieni:
Dominika Bonisławska,
Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński

Nagroda Główna:
Ernest Szymala

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ OBRONIONĄ NA WNPiSM 

Wyróżnione:
Julia Grzegrzółka – promotorka dr Aleksandra Jarczewska
Aleksander Jakubowski – promotorka dr hab. Natalia Garner
Patrycja Iwańska – promotorka dr Justyna Łukaszewska-Bezulska

Nagroda Główna:
Paweł Bącal – promotor dr hab. Piotr Tosiek

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ OBRONIONĄNA WNPiSM 

Wyróżnione:
Anna Skibicka – promotor dr hab. Tomasz Słomka
Magdalena Tkaczyk – promotorka dr hab. Marta Witkowska

Nagroda Główna:
Yunis Mir – promotor dr hab. Wojciech Gagatek, prof. ucz.

Komisje konkursowe

Komisja konkursowa (w konkursie na Najlepszego Studenta) obradowała w składzie:
Dr hab. Maciej Raś (przewodniczący)
Dr Agnieszka Bejma (sekretarz)
Dr hab. Jarosław Czub
Dr hab. Tomasz Słomka
Dr Justyna Łukaszewska-Bezulska
Dr Łukasz Wieczorek
Dr Anna Wróbel

Komisja konkursowa (w konkursie na najlepszego studenta) w składzie:
Dr hab. Maciej Raś (przewodniczący)
Dr Agnieszka Bejma (sekretarz)
Dr hab. Jarosław Czub
Dr hab. Tomasz Słomka
Dr Justyna Łukaszewska-Bezulska
Dr Łukasz Wieczorek
Dr Anna Wróbel

Komisja konkursowa (w konkursie na najlepszą pracę magisterską) w składzie:
Dr hab. Maciej Raś (przewodniczący)
Dr Agnieszka Bejma (sekretarz)
Dr hab. Natalia Letki
Dr hab. Filip Pierzchalski
Dr hab. Maria Theiss
Dr hab. Jakub Zajączkowski
Dr Magdalena Dobrowolska-Opała
Dr Szymon Kardaś
Dr Jadwiga Nadolska

X